" روستای گزور سفلی " ان الله جمیل و یحب الجمال http://ghazvar.mihanblog.com 2020-09-23T23:56:13+01:00 text/html 2019-12-24T04:28:37+01:00 ghazvar.mihanblog.com علی صفابخش مناظر پاییزی گزور http://ghazvar.mihanblog.com/post/164 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/383d_img_20191107_150111.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/ons3_img_20191107_150123.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-06-14T09:09:38+01:00 ghazvar.mihanblog.com افشار محمدی تسلیت فوت http://ghazvar.mihanblog.com/post/163 <img src="http://uupload.ir/files/r5kj_img_20190612_090613_638.jpg"> text/html 2018-09-07T08:40:27+01:00 ghazvar.mihanblog.com افشار محمدی نگهداری از اموال عمومی http://ghazvar.mihanblog.com/post/161 به اطلاع همه همشهریان میرساند ارتباط تلفنی بعضی شماره ها یا کل شماره های گزور سفلی با اختلال مواجه شده طبق اطلاع مخابرات افراد نا آگاه یا....<div>سهوا یا عمدا به سیمهای ارتباطی لطمه میزنند از همه عزیزان درخواست میشودمراقبت لازم را از خطوط به عمل بیاورند و در صورت مشاهده موارد اینچنینی به عوامل انتظامی یا حراست مخابرات خبر بدهند تا ارتباط همه چه اینترنتی و مخابراتی مختل نشود.&nbsp;</div><div>باسپاس</div><div>04533360091حراست مخابرات استان اردبیل</div><div>04533339997 گزارش سرقت اموال مخابرات</div><div>04533355519گزارش سرقت اموال مخابرات</div><div>110</div> text/html 2017-09-13T15:58:18+01:00 ghazvar.mihanblog.com افشار محمدی قمه زنی عمل بسیار قبیح http://ghazvar.mihanblog.com/post/160 <p><strong><font size="3" color="#660066"><font size="6" color="#ff0000">قمه زنی</font>&nbsp;</font></strong></p> <p><strong><font size="3" color="#660066">یکی از مواردی که شیعیان&nbsp; برخلاف حکم آیه ۱۰۴ </font></strong><strong><font size="3" color="#660066">سوره بقره عمل</font></strong></p> <p><strong><font size="3" color="#660066">&nbsp;کرده اند نحوه عزاداری کردن و اظهار ارادت و محبت </font></strong><strong><font size="3" color="#660066">نسبت به اهل بیت</font></strong></p> <p><strong><font size="3" color="#660066">&nbsp;علیهم السلام است.</font></strong></p><p><font color="#003300"><strong><font size="3">عده ای از شیعیان برای اظهار ارادت و حزن و غم خود نسبت به </font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">امام حسین علیه السلام &nbsp;سر و صورت و لباس خود را گل مالی می</font></strong></font><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;کنند </font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">وقمه می زنند و با زنجیر هایی که تیغهای خاصی در آن نصب شده بر سر</font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;و صورت خود می زنند و این&nbsp; عزاداری در رسانه های بین المللی پخش </font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">شده و باعث نفرت و چندش مردم دنیا نسبت به شیعه و تشیع شده </font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">و نفرت جهانیان را علیه شیعه برانگیخته است.</font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;وهابیان سلفی نیز از این فرصت حد اکثر بهره برداری را کرده و فیلم این </font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">عزاداری ها را به سایر </font></strong></font><font color="#003300"><strong><font size="3">مسلمان های جهان نشان داده و به آن ها&nbsp;می</font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;گویند:</font></strong></font></p><p><font color="#003300"><strong></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;شما هم اگر شیعه شوید باید به جای نماز خواندن و پرستش خدای یکتا </font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">برای خوشایند اموات و بندگان خدا سر و صورت خود را لجن مالی کرده</font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;و قمه بردارید و بر فرق خود بکوبید.</font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;وهابیان بدینوسیله احساسات مسلمان ها و همه مردم جهان علیه</font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;شیعه تحریک کرده و تشیع را مورد نفرت جهانیان قرار داده اند.</font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">&nbsp;ومن بسیار متاسفم برای بزرگانی که نان دین خورده و بانان دین به </font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">مقامی رسیده اند به جای این که با صراحت و قاطعیت در برابر این اعمال </font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">سفیهانه بایستند&nbsp; برعکس&nbsp; &nbsp;آن را با فتوای خود تایید هم می کنند.</font></strong></font></p> <p><font color="#003300"><strong><font size="3">خدا همه ما را به راه راست هدایت فرماید.</font></strong></font></p><p><font color="#003300"><strong><font size="3">روی صحبت من با آقایانی هست که در مراسم عزاداری میکروفن در اختیار دارند واظهار فضل میفرمایند وادعای نوکری آقا را دارند(که انشاالله از همه شما قبول باشه) عزیزان این مراسم قمه زنی موجب وهن شیعه است و تبلیغات بسیار بدی برعلیه شیعه میشود با استفاده ار تصاویر این مراسم قمه زنی.</font></strong></font></p><p><font color="#003300"><strong><font size="3">همه بزرگان و علمای شیعه بجای قمه زنی توصیه به یک عمل بسیار انسانی و آسمانی کرده اند</font></strong></font></p><p><font color="#003300"><strong><font size="3">اهدای .خون اهدای زندگی و نجات همنوع از درد و رنج.</font></strong></font></p><p><font color="#003300"><strong><font size="3">اینهم فتاوای علمای مشهور در نفی قمه زنی:</font></strong></font></p><p><br><font color="#003300"><strong><font size="3"><br> </font></strong></font></p><div align="center"> <b>آیت الله العظمی علامه سید محسن امین (رح)</b><br> </div> <br><div align="justify"> <font color="red">قمه‏ زنى</font> و اعمالى دیگر از این قبیل در مراسم عزادارى حسینى <font color="red">به حکم عقل و شرع حرام است</font> و زخمى ساختن سر، که نه سود دنیوى دارد و نه اجر اخروى، ایذاء نفس است که خود در شرع حرام است و در مقابل این عمل، شیعه‏‌ى اهل‎ بیت را در انظار مردم مورد تمسخر قرار داده و آنها را وحشى قلمداد میکنند و شکى نیست که این اعمال ناشى از وساوس شیاطین بوده و موجب رضایت ‏خدا و پیامبر و اهل‎بیت اطهار نیست و البته تغییر نام این اعمال در ماهیت و حکم شرعى آن که حرمت است، تغییرى نمیدهد.<br> </div> <br>منبع: (اعیان الشیعه، محسن امین، ج 10، ص 363) به نقل از «<a target="_blank" href="http://takghameh.persianblog.ir/post/9/">قمه زن ما هر دو شیعه هستیم... به حرفام فکر کن</a>»<br><br> <div align="center"> <b>نظر آیت الله العظمی خویی (رح)</b><br> </div> <br><p align="justify">اگر <font color="red">قمه‌ زنی</font> و زنجیرزنی با قلاب‌های فلزی که در ماه محرم انجام می‌گیرد، منجر به ضرر و زیان قابل توجهی شده و یا <font color="red">هتک، تمسخر و توهین به دین و مذهب</font> را به دنبال آورد، <font color="red">جایز نیست.</font></p> <p align="justify"><br></p>منبع: (المسائل الشرعیه، استفتاء‌ات الامام الخویی، العبادات؛ والطریق النجاة، ج 2، ص 445) به نقل از «<a target="_blank" href="http://takghameh.persianblog.ir/post/9/">قمه زن ما هر دو شیعه هستیم... به حرفام فکر کن</a>»<br><b><br><br></b> <div align="justify">س 38 - آیا قمه زدن در عزاى حضرت إمام حسین علیه السّلام جائز است یا نه؟<br><div align="justify">ج - اگر موجب ضرر نباشد مانع ندارد، <font color="red">ولى در این زمان این عمل نشود.</font><br><br>س: 42 - قمه زنى و سینه زدن با بدن برهنه در انظار عمومى چه حکمى دارد؟<br>ج - <font color="red">در شرائط و اوضاع کنونى از قمه زدن خوددارى شود، </font>و عزادارى و سینه زدن مانعى ندارد.<br><br>منبع: (استفتاءات امام خمینى؛ ج 3، ص: 581 و 583) به نقل از <a target="_blank" href="http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_21315/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%D9%82%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F_%D9%88_%D8%A7%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%88%D8%AF_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F">سایت امام خمینی (رح)</a></div><div align="justify"><b><br><br></b><div align="justify">قمه زنى علاوه بر اینکه از نظر عرفى، از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه‏ اى در عصر ائمه «علیهم السلام» و زمان­هاى بعد از آن ندارد و تأییدى هم به شکل خاص یا عام از معصوم «علیه السلام» در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مى‏ شود. بنابراین <font color="red">در هیچ حالتى جایز نیست.</font><br>&nbsp;<br>منبع: (استفتائات آیت الله خامنه ای، ص 326، مسئله 1461) - به نقل از <a target="_blank" href="http://www.pasokhgoo.ir/node/64588">پاسخگو</a><br><br>حجت الاسلام فلاح‌ زاده نماینده پاسخ به احکام حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز در پاسخ به این استفتاء گفت: «به نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای قمه زنی و تیغ زنی چه از روی عشق و علاقه باشد و چه غیر از آن و به هر صورت چه علنی و چه مخفی <font color="red">حرام است</font> و بایستی از این کار پرهیز شود».<br></div></div></div><br> text/html 2017-07-28T09:27:34+01:00 ghazvar.mihanblog.com افشار محمدی توصیه در هنگام مواجه شدن با سرقت http://ghazvar.mihanblog.com/post/159 <div><br></div><div>⛔️ توصیه های در هنگام مواجه شدن با سرقت یا حمله به ویژه برای خانمها (حتما و با دقت بخونید!)&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>1-هنگام حمله به وسیله سارقین به شما، قویترین قسمت بدن شما آرنجتان است. در صورتیکه به اندازه کافی به شخصی نزدیک هستید که بتوانید از آرنجتان استفاده نمایید، این کار را انجام دهید.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>2- در صورتیکه دزدی از شما کیف پولتان را خواست، آن را به او تحویل ندهید، کیف را به سمتی دور، ترجیحا در حیاط منزل مجاور پرتاب کنید. ممکن است این شانس وجود داشته باشد که دزد به کیف شما بیش از خود شما علاقه نشان دهد و به سمت کیف برود در این لحظه شما فرار کنید…</div><div>&nbsp;</div><div>3- در صورتیکه شما را داخل صندوق ماشین انداخته اند چراغ های عقب را در آورید و دستتان را از سوراخ بیرون برده، دیوانه وار آن را تکان دهید راننده شما را نمی بیند، اما سایرین می بینند. این کار جان افرادی را نجات داده است…</div><div><br></div><div>4- خانم ها معمولا عادت دارند پس از خرید یا کار هنگامیکه وارد اتومبیل خود می شوند، در آن بنشینند و کارهای دیگر انجام دهند؛ ممکن است کسی شما را زیر نظر داشته باشد و در یک فرصت مناسب از در سمت پیاده رو وارد اتومبیل شده، اسلحه یا چاقویی را به طرف شما بگیرد و به شما بگوید که به کجا بروید و حوادث ناگوار بعدی به وقوع بپیوندد. بنابراین به محض اینکه وارد خودرو شدید، درها را قفل کرده و محل را ترک کنید.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>5-اگر هنگامیکه سوار خودرو شدید، شخص دیگری نیز در اتومبیل بود و اسلحه ای را به سمت شما نشانه رفت متوقف نشوید!</div><div>تکرار میکنم اتومبیل خود را متوقف نکنید! &nbsp;به جای ترمز کردن، پای خود را بر روی گاز فشار دهید و به چیزی بکوبانید که ماشین خرد شود، کمربند ایمنی و یا کیسه هوا جان شما را نجات خواهد داد. همچنین اگر دزد دیگری در صندلی عقب نشسته باشد؛ به محض برخورد ماشین با مانع، فرار کنید... &nbsp;فرار کردن بهتر از این است که جسد شما را در جایی پیدا کنند!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>6- چند نکته هنگام سوار شدن به ماشین در یک پارکینگ مسقف یا سرپوشیده:</div><div>حواس خود را جمع کنید. اطراف خود، درون ماشین و صندلی عقب را نگاه کنید …زمین سمت پیاده رو را نگاه کنید، اگر ماشین شما در کنار یک ون بزرگ پارک است از در سمت پیاده رو سوار اتومبیل شوید. بیشتر قاتل ها قربانیان خود را در حالیکه می خواهند سوار ماشین شوند به داخل ون میکشند…به ماشینی که در سمت خیابان و یا پیاده رو، نزدیک ماشین شما پارک است نگاه کنید. اگر مردی تنها در صندلی ای که نزدیک ماشین شما است، نشسته است به عقب برگردید و با یک نگهبان یا پلیس به ماشین خود نزدیک شده و سوار شوید…</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>7-هرگز کودکان را در ماشین تنها نگذارید! حتی برای لحظات کوتاه و حتی اگر فکر می‌کنید کودک شما چندان کوچک نیست...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>8- همیشه از آسانسور به جای پله استفاده نمایید. راه پله ها مکان هایی ترسناک برای تنها بودن هستند و بخصوص در شب مکان های خوبی برای انجام جنایت و زورگیری می باشند…</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>9- در صورتیکه شخصی اسلحه دارد و شما از او فاصله بیش از سه متر دارید یقینا بهتر است که بدوید. شخص مهاجم فقط می تواند بدون دقت به شما شلیک کند، در حالیکه شما یک هدف متحرک هستید، احتمال اینکه تیر به شما بخورد 4 درصد است. همچنین به احتمال زیاد محلی از بدن که مورد اصابت گلوله قرار میگیرد، یکی از اعضای حیاتی بدن شما نخواهد بود. ترجیحا به صورت زیگ زاگ بدوید…</div><div>&nbsp;</div><div>10- نکته امنیتی دیگر:</div><div>شخصی می‌گفت که دوستش صدای گریه یک بچه را شب هنگام در راهرو آپارتمان شنیده است و بدلیل اینکه دیر وقت بوده به پلیس زنگ زده است. او فکر میکرد که این عجیب است. پلیس به او گفت: هرکاری که میکنی، در را باز نکن. زن گفته بود که صدا مانند صدای یک بچه است که انگار از پنجره به بیرون خزیده و ممکن است وارد خیابان شود. پلیس گفت، یکی از واحدهای اعزامی ما در راه است. هر کاری که میکنی، در را باز نکن!</div><div>پلیس به او گفت که آنها فکر میکنند که یک قاتل قتل های زنجیره ای صدای یک بچه را ضبط کرده است و با استفاده از آن زنان را با فکر اینکه کسی یک بچه آنجا گذارده است، به بیرون از خانه می کشاند…</div><div>او گفت که آنها هنوز این موضوع را تایید نکرده اند. اما تعداد زیادی خانم تماس گرفته و میگویند هنگامیکه شب هنگام در خانه تنها بوده اند، صدای گریه یک بچه را از بیرون در میشنوند…</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>11- اگر صدای چکه آب از شیرهای بیرون خانه و یا هر صدای متناوب دیگری در نیمه شب شنیدید. هرگز از منزل خارج نشوید و با تماس، از همسایه های خود کمک بگیرید…</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>❌مطمئنا رعایت کردن نکات ایمنی و صحیح می‌تواند مانع وقوع بسیاری از جرایم باشد!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2017-01-16T13:42:35+01:00 ghazvar.mihanblog.com افشار محمدی تسلیت فوت http://ghazvar.mihanblog.com/post/153 <img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="EliiJItmpfqf4M:" alt="Image result for ‫عکس پیام تسلیت‬‎" style="width:257px;height:192px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:-2px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSEhIVFRUWFhcXGBUQFRgVFxgXFRYYGBUWFRYYHSggGRomHRUVITIhJSorMC8uFx8zODMwNygyLisBCgoKDgsOGg8PGDcfHyUtKysrKzE3NzUtLSsrKystKystKzcrKzcrLSsrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAMIBBAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABgEDBAUHAgj/xAA6EAACAQMDAwIFAQYEBgMAAAABAgMABBEFEiEGEzEiQQcUMlFhgSNScZGhsRUzQmJygpKiwfAIY7L/xAAVAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf/EABgRAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABIRES/9oADAMBAAIRAxEAPwDhtKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKVmaPPHHPG80fdiVgXjzt3L7jPtQYdK3nVmtxXUimC2W2ijTYkaYPG9mLMcDLHdWjoFKVv9E0JLm1uZFmxcQL3eyw4khUftGRv3l8kfag0FK9OuDg+R963/AEjrNramRrizF0xC9oM21VYbg27g5BDZ/BUUEepV+/uTLI8pABd2chRgAsxJAHsOasUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUGXFpkrRPOsbGKMqryBSVUv9IY+2fH8SPuKxcVPLKzubCaxVVmnimW2u5bdEZo3ZmLKoVeHKps8/6vwBWRo1rBbdQvCITMi3EscUcY3bWZiEJXIyEBOTnjbn2oIHFYSMjSLG7Iv1OqMVX/AImAwP1r1LpsyxrM0UixOcJIyMEY/ZXIwTwfFdb1PrHTbe57CpPtiluAXgO2JGkZg4WLcBMu7cQWHAwPUPSLOoderDao9paSzQhlh+ZvRsX9moKW4WDbuUL7McHHg0EK6W0iKex1KRhmWCGF4z9h3h3SPzgAZ+xNRU1NIet1JvGa3ih+YszbrHaRhELNIp7kmTknG/nnwBXnQ9PX/B9QmlhH12wgmccmQS4dIyfPoLk49s5oI/0/oU17KIYF3Ptd+fAVFLEsfbxgZ9yB71g2zhXUsMgMCQeQQDyCKm3w5+IA0wFDbh1kkVpHVgGKYC7SCvqC+sgBl5Y5yKkTaDpKWj3LWl6LeTawuWCZQb8ARrvyAxwM7TwR+8DQWPivo8Qju7lUUSf4jHHlRj9i9ikkfjgZJJP3JFRew0eF9HkuMATrfxRmVicLE0RwDjOBuJJwM8D7Vm9VdbpcwXUKI4WWe2MYkwdsVvAYiWYHO9iqH38nmsPo3XbWO3ubK+WUwTmOQNBgsjxE+x9mBAz+PzwGwuOlIYbPUz3EnkgNm0UyA7TFM5BaPPBzkAkEj0nmoCoycCuja/15DIl1FEsmx7O2tIjKFy3Yl3GSTB9J2swGPxUN6Xvuxd283a7xSVGEQ8sQ3pC/7s4x55xQa+6tnjcpIjI68FXUqwP2KnkVO/hOpWYFrSKVLiVbZJ58bYZWVmYKCp3FkJ9OBngZGaxfi9IhvwqrtZIIVlXj0yFdxT0jHpDqnHjZj2qUWXxC0z5eC3a2ljS2kinjCKM92L7sr+pyScuQuc+BQQjr7SpYp1nmKlrtWuW7akIkjyyd2IZJztYEfqK3mv8AStu9zbRwSJbrLpsNwpl3HuylT6AByXcjwAT5wCcA4PxF6qgvewsCMqxmeRt4wd9zL3XX6jnDZORgEscKowK3egda2CiyuLhbgXVjF2kEW0pIibtm4k8ZDFfxQRrrHSIobbTZYRgT2pZz7tKsr9wn+G4KPwoqKVJepuoxdW1pDtIaH5lmJ8ZuJzIFU55AGP5mo1QKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQSrTviBfQwC3jlAUDCsUUuoAAADHzjAwTkj2PArzY9e3sMBgjdBkEd0RJ3wGOWHeA3HJJOTk8+ai9KBWU2oSmEW/cftB+4Iyx2B8Ebgv3wT/OsWlBfsbt4ZFljO10IZTgHBHg4IIP61tuo+rLq+CC4kBVPpRFWNAcYztQAE4/ucVoqUCsyXVJmiELTSmJcYjMjFBgkjCZx7n+dYdKBSlKBUh6b6yurFGSAxgMSQZIkdlYgKWRiMjgDjxx4qPUoLtzO0js7sWZiWZmOSWY5JJ+5Jq1SlApSlApW76j6WuLEQGcKPmIhKgVskA/6XHswyPxz584po/S9zdQXFxEmYrZC8jscDjBKqf8AUwXLY+w+5AIaWlSHStSsksbqKW2aS6kKdmbI2xhSM++Qfq8Z3ZAOMVoFXNB5pUjuOi7uG3e5uYjbxqE2/MAo0jSH0pGuMlsZJ8YAOajlApVQKyU0+UxNOEJiVgjSY9IZuQufc4GcCgxaUpQKVkWFo80ixRIXdyFVFGSxPgAVM+vtD020jjitrlZbhBiQxbn3M2Nxkbd249pVwETJ9Q3eMkIJSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlVoFKqBVKClKUoFKUoFKUoFZOnWEk8iQwoXkdgqovJJP/vn2xWNWfo+sTWrmS3kMblSm9QNwVsZ2kjKnjyMHyPegmdn0hcQahYQ36PcFmGbWJhM6QRsNm7nasRYvxkDCt4zV34ldYO9zPY2BEVpvKNHbKFE8pb9q52jJy3pwOCFH3qFydQ3bNK5uZt02O43cbc4GQFY5yV5+nx4+1YlleyQussTlHU5VlOCD4yD7eaCSdQ6KLKygjnjC3k7mdlb64oFUpEjDPBdi7Y/2jPipf8ADvpu108LqOrTRxExl7e3Zv23I4m7Y9W7B9IHgkHggVBuk4je6lbrcO0u+VTI0rFyyJ6n3M3J9KmtVrOpPczy3EhO+V2c5OcbjkKPwBgAfYCg2UrXWpXIiiNxcHc/aSZ2ldI2bPqYnA8jJ8VtNb6Xae9+S06HvNbxJHI0WMPIgzNIzE4HrZlGT/pAqM6fq08AcQTSRCQAP2mKFgM4BK845PFZ2h9UXlorJazvEHYFhHgFiBgZOMn+FBKtI6Sg0547jW2CqGO2yjKyTORyGkVThYvfzzwPBrCa6v8AXblIA7vEjcDaqRwRE47kgQBAQvv+MColqMszuZJy7PJ6y0udzhvDZPkH2Ne7fV7iOJoI5pEic5dEcqrnGPWB9XHsaDoL/Dk6kst1pfbEa3EkIjZtoMcSRLHIpwcs3rY5I+oVYg+Cmqk4KwIP3nmGP+0E/wBKhWj6/dWuflriWHPkROyg/wAVHBNSTrWW8igtWl1SS4+bg7rRCZyI8n6WUMVPkjP3Vh7UG70+00/RJ98l9JPdxqx2WSIYeV2mBpHB5OeWGMD7GoF1Lrsl7cPcShQzcBYwFVFH0ooHsB/OrGi2PzE8UG9U7rqm+Q4VdxA3HJ9s1e6m0kWl1Nbd1Ze05TuR+Gx+PYjwR7EHzQaulKUClKUClKUClKUClKrQKqKYq5GlB0j4JdIJfTTyTLmOKPYAfBkkzg/xAH9a5/rNiYJ5YW8xuy/yPH9K+kPgTpYh0tJMYM7vIf4Z2r/Ra4n8Vrfbqt5jx3Af5opoIdSqkVSgVSq1SgUpSgUpSgUpW86N0NL27jtpJlgV85kcjjAJwASAWJwAKC90FLsvBJ7JDdOf4Laymo7WVPmGV1jk3BTJH3IyQHU5Qkf7WUn9DWLQK23SutmyuorpY0kMTbgkmdpyCPbwRnIPsQDWprJ06yeeRIoxud2CqPHJPufYe5PsKCRaxrl1rV1AkixCTasMaxr20AyTk8k+58fbAFZfW2kWWnr8rE3fuiE70jY2w7Tkqijw7HGck7VXHljXubXbfTEaDTm7lywKzX+PH70dmD9K/wD2eT7e2IQ7knJOSecn7/c0FKVuujtMt7m6SK7uBbwkMWkJA8KSACRgEnHn++K99ZWllFOq2EzTRdqMs7gg9wr6wAQMDwcexJHtQaGq1SlApSlApSlApSlApSlBWlKqtB7QVm20Wax4hUi6bsu7NGgH1Oo/mwFB9O9G2PYsbWL92GMfqVBP9TXz58YYMapcn7lD/wBi19NRrgBR4AAH6V86/GeLGoyn7hD/ANooOXutWjWTMKxzQUNUqpqlApSlAqQ9I9OLe/Mb7mOAQwPKDL5cr4UDIOPOSM4445qPipzofw8Z7M6heTpbWwG4BhmWRecdtTxliMLnznOMeQhIhYgsFJVcAsAcAtnaCfAzg/yNTebSrXUpII9OWO1CQRRyyX0oj7twxIVQBnc7YPKjnnIGOd5bJJFof+GG3UXd7OhjjRwZ2QMshkmQ/wCUAI1UZPgk4GCa1c16uiRmCJYZNQkUmW4U90WoPCRQnx3cepm9iQOcUEP1jRpIJpYcrKYf8x7cl0XwDlsDwx2k+M8Vf6i0hbZLTnLzWyzvzwO5LIEAHt6EQ/xNTD4Xak1nBe3NwkfyssLRZl+uWXB2xQjy4O47vYecjFbDrbpZJV054HFxLJb2qJCpCJ2LeH9tJK+fQCTGM5GPV5PgOUywsuNylcgMNwIyp8MM+QfvU0+Hdi0ctzJLGVK6ZdzxFwQcGMqsiZ8gguAfzU+13RoeoLqaOKWKOW0gto0aM74ixaVp1QjBdF9Khsex45rUdRaLJY96FroXup30a2yxwqAIoMrvLey5WMKB6RjJ9jQcosbKSZ1jiQu7Zwo8nAJP6AAn9Kx6n+pyyaXD/htuY2urhSLuSHEjqJCFjs43H4BLAA5MgAPFZafCC4hRLi/uLe1t/SZSzs0iA8BdoXaXJOMAmgivRHS0upXS20TBPSzs7DIRFHkjyeSo/wCatVq1i9vNLBJjfFI8bbeRuRipwfcZFdiveoNJ0q2WG0mFzIjpInYULmRATunuByysSMqp+kBcDk1xm+u3mkeWQ7nkdnZvuzksx/mTQWKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQVFelrzVRQZMNdE+Fdn3L2AfZ93/SN3/iubxtXXfgZHuvAf3Y3b+wH96Dv1fP3xxXF835jjP9CK+gq+e/j22L8fmFP7tQcplNWGq47VbNBQ1SqmqUClKu2ts0jpGilndlRVHlmYgKB+SSKC3Vyad2xvZmwAo3EnCqMKoz7AcAe1TWwtbjQpRNe2KSCeGeJI52UgEMEdiAD4GOPDLJweeIvp+h3E8U00MTPHAoeVlxhFPuQTk+CeM4AJ8Cg1+4/+/mqZqlZOnWEk8ixQo0kjnCogyScZ4H8AaDH3VlTWMyRxytG6xy7u25BCvsOGCnwcGseSMqSrAggkEEYII4IIPg1tdU6lubi3t7WWTMVsCI1AAwDj6sfVgDAJ8An70GrimZTlWKn7qSD/ADFeWkJOSck85PnP3zUo0f4d6ldRLPBaO0bfSxeNN35VXYEr+cYrT6/oz2cvZlaMyAAusTh+2xzmN2Hp3jjO0kDPnOcBSy0u4aKS6ijcxQFN8q8BGY+jnznOOR44z5FY819K6hWkdlByFZiwBPkgE4z+aybbXriO3ktElKwTMrSRgDDMuMHOMj6V8HnAz4rXUAmqVXFUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoK0qlKD0prtv/wAdkzNcN+7Eg/6myf8A81xGuofCbqNLKC7ZjhmMQH3wAxOKD6P7g+9fPf8A8h+L6I/eAf0c1n3XxL+2f51FPivrq3vyc6+eyyN9wVf3/nQQE1SlUoFKUoFTPT7Mw6Ul7CGFz89lZIxlo4raEliD7LulBPtwM+KiNrDvdU3Ku4gbpGCqM+7MfArtel9YWWkW0cKXa3WyIj5a1QESSy+qSSa4dSAoPAVfAAzu9g01905JNp1zdatcTC8jQTQRyvkLFK+QSvhTJIXXbwV2DjjFRrqW5ksY4bS3keNJ7K3e5Qcb5Jd0p3/nDqv8BjxxVjrLr261H0SCOKEMzCGBdqlizNuc5y7ZZjk+7E45NSL4hXOnXfyvysqfMTJF3pZmKxwpDDsCNxwSeSOT6B9xkND050LPNLB8xG8UE0M06yArlo4Y9xKjnGSYxyPDg+K1HSmo3NvcpLZ57yhiAFD5UIS+VPttDZ/ANdB1n4jxZVFlMwg0+e3SZYu0JJ7gRpuWMj0oqqDzj6TxzgxqwktbCzlkW4Wa9uYe0scIYrbxy/5rPIQAZCoK7Ryu40Gw0zpVXvdMa4dnN6jXc+7BUqGeTGAPDKnP/EaiNros88U91HCTDCV7jJ4TuE4wPJAxzjwMZ4qd9OdV2r6hZd6QpBDp4tDIeAHMLB25GQMuVz+AfFer3qG0soNQjspw0N4OzBapltgCiOW5ldvp3bX2r5O5SQMcBpZ7y+/wz51r65HduuwEWZlQokRZjtB4GcKAMDAPFQcmp901NHeppmlDJxdSyzDGBgkEID7koj8+24V6tL6WeO+05dNLXd1cq24JgwhXHpK49AXkA5Aw7Z48hD9S0aWAwq4y00UcyKmSds2e2MY8kDOB9xUm074aXoKy3kTWtqBvlnkKZSMDJ9G7duOMBcZyRxUp6ivk0+X55tsk6xRWtgjgFQlvGsct8y/ulxII/G7JIBHNc+1rrO/u4+1c3Ukse7ftbAG77naBkD2Hge1A63eyN2507cLfCbd4I5CjeVDerGfv759q0FKUClKUClKUClKUClKUClKUF60tmkcIo5Y4GTgfqT4FbqXpC5CNIFVgoyQjAsAPJx7/AKc1qLCTa+ftUz0rW3AAz9X/AJ4FBBSK2Gmlgf8ALLrkErggHHtkVLXt4yx4A59vb9fOKuTadGD9QP6kj++RQl5qIag+TuWJo18YO45I88keeRxWFNISAD7ff81LLmxDPGfKqwJyWI8gnwc449uay7jHd34QgeEKs0eP3drkkj8GkxbfV7UCNUqVtZRgse2nqBBBzgZ91/dIqNXce12X7GiLNKUoFKUoFKUoFKUoFVxVKn2n9BGXRZdRCyGVXLKvAQ28fEj8+cHcf+TxQQzSdRktpo54W2yRsHU+eR9x7j2xXSr/AOOl+6BUhtkOCHO13ySMZAZsAe+DmuVUoJRpGhX+tTyumZpBsMkkjYADsFUfgAZIUDhUOBxitJrOmvbTyW8uN8TlG2nIypwcH3FV0/V54A4gmkiEgUP2nK7th3LnH2P9z968ahbSoVaZHUyqJVaQHMivyJAT9QP3oMSlKUClKUClKUClKUClKUClKUFyHzWytJ8Y/BrVqcVlRNQbg3Zz5q+l4fvWn7leu7QbxLo/cfyqklyT71pxPVe9QZFxPWinbLE/ms6WSte1Bs+mdAmv7hLaDb3HzgucKAoJJYgHjA+1YN5atFI8T8MjMjYII3KSDgjg8it70b0vf3jl7BHzERmVXEQQn7SEjnGeBzipr0d8tp+n39zNbrPKk4jt55FBhlZHxF8uWOTh1aRsD6VGT7UEA6k6XubHs/Mx7DNGJFGeQM4KuP8AS44yPbIrD0XTGuZ4rdCA0siRgtwAXYDJ/nUl03VJryWa/v3NwLSDcBKAVLswS3jKgY2733EY52nPms74eWkPyWozrcdq9ihZosD1rEozI0Z9mfIj3Dlc/wC6g1urdDGC9uLT5hJBbwSTvJGCcCOPdsZM8OWKLjJxuB/FRHFdC+Fejy3iamkJHfe1Ea9xsAiSZWkyfyI/P5q98RenbLTbeO27Wb1jnuiZ2PaGMySR/QhZtwVBnCjJOaDm1KlM/QN7Hai7mj7SNsESuR3JXkZVREjB3A4LNzjhTWcnTFkraikt5sezjCxA4BlnX0yhQR6k7gZQBzhgfbkITipl01d6lfiOwSeb5ZTHC4U4RIppkX1Y+rnGAcnAOOM1MelLCA3OkxzW7SJFZNM4Cho42mkkdJZyxwEx6uf9vBrC0nXTf6lbWGnKLK0W5aZewPW/bLymRyR9gwVCNq7gMEAUEI69sXhv7iNoOwBI3bj27R2gdsRX2I2qOfc5960Fdp0jpkXmrajLqv7RIyUJiLGNGaMuvrGNojjQjJwN2PcjMH6L0m3VjqF4xWyglAVSu6S5kB3LCi8A4GCxPHge/AbXqnoSVbyGDtGG3FvxPsHr+Wt+7cyMAfqL7xzjOVxUR6j6muL4xG4YN2YxEm1Qo2j3IHufc10zQtbfWby6it1Marp92tuk0hdjJO8au8kjZO5gRxnACjH3rU9c9L2el2aQSxBr58bJFmc+kAGWR4xhFTdlFHJOMk+wDmFKGlApSlApSlApSlApSlApSlBWrqNVmvSmgyg1C9WQaoWoLwevQkrHzTdQXGesevRavFBuLXqi8ig+WjuJI4fVmOM7A2/6txXls+OT44rDvdTmmVFkld1jUKisxKooAAVF8KMAeKw6UE5+GOvWUHzNtqKFrW6RA7AMSjRMWQ4T1Y9R5HIIFZXW3UGmxwtZ6PCVjlIM9w+/fIFOViXueoJkKx8cgcVzylBmaVqk1tIJbeV4pACN8bFTg+Rx5H4rzNqEry993Ly7gxeQ7yWGMFt2c+Bwa9aPdpFPFLJEJUSRWaNjgOFIJQnB4OKyuqNTS5u5riKFYUkcssS4wo/TjJxk49yaDNuOqbySWC5upZZxFKJEEpOwmN1ZlXjaPYHA4yK6Jq2p9MMzX2yWaZyZDbYkUGRjlt4I2jk8+ojzgGubX/VMstjBYFIxFA7upRcOxfP1n8bm8YzkZ8VoaDe611ZdXLzFpWRJn3NFGxWPAUKibR5VVVQAftWr0++kgkWWF2jkU5V4yVYHBHBH4JH61jUoN5oeosWkjlvJYYJvVOV3uZcEtgqPqcknliBycmqdTa2LgxxxR9q2gUpBFnJAJy7yN7yOeSf4D2rSUoMnTr+WCRZYZGjkXw8bFWH35FV1HUJZ3Ms0jySN5eRizH9T7fisWlApSlApSlApSlApSlApSlApSlBWlUqtBXNCapSgrmmapSgVSqmqUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUCq0pQKVSlBWlKUA1SlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKD//Z">با نهایت تاسف وتاثر باخبر شدیم یکی از همشهریها بنام <font size="5">شاگلدی(محمود) محمودی</font>به رحمت خداپیوسته اند<br>ضمن تسلیت این ضایعه به باز ماندگان امیدوارم مارا در غم خود شریک بدانند<br> text/html 2016-09-02T15:09:16+01:00 ghazvar.mihanblog.com علی صفابخش تسلیت فوت بیوک خانم و شکوفه خانم عزیزی http://ghazvar.mihanblog.com/post/152 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEBIVFRUWFhUVFRcVFRUVFRUWFRcYFhUXFRcYHSggGBolGxUXIjEiJSktLi4uGCAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICUtLS0vLS0tLS0uLS8tLy0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLf/AABEIALsBDQMBEQACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYBB//EAE4QAAIBAwICBQUMBggEBgMAAAECEQADBBIhBTEGEyJBUQdhcYGxFiMyNVNVc5GSk9LUFEJ0obLBJCUzUlRicqJjw9HwCBU0hOHxZIKD/8QAGgEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBv/EADMRAAICAQMCAwYEBwEBAAAAAAABAhEDEiExBEFRYXEFEyKBkfAyobHBIzNCUtHh8XI0/9oADAMBAAIRAxEAPwDw6gCgCgCgCgFRQmthNCAoDpigOUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUJCgChBvOmvSnLsZ+TZs3FW2l51RRZsQqg7ASlAUnu2z/AJZfubH4KAPdtn/LL9zY/BQCh01zo/tl+5sfgoBPu2zvll+5sfgoBb9NM2ARfUnvHUWNvXo3qNyzSpUxHu2z/ll+5sfgqSoe7bO+WX7mx+CgFN00ztovqf8A+Fjb/ZUFmkqpifdtn/LL9zY/BUlQ922f8sv3Nj8FAHu2z/ll+5sfgoA922f8sv3Nj8FAHu2z/ll+5sfgoA922f8ALL9zY/BQB7ts/wCWX7mx+CgD3bZ/yy/c2PwUAe7bP+WX7mx+CgD3bZ/yy/c2PwUAe7bP+WX7mx+CgD3bZ/yy/c2PwUAe7bP+WX7mx+CgJvDum+UrK124rgMCyG1ZUMveNQtyJ8RvVJXwjfHGDW7JFrpNn3Vu3LVxdNsAt71YA3PcTb8Ax3jlHOAapuNKT5LTeL+lC7fSrM6tbg3BGli9qwQXLdllC2wQvduahyepxb+n6MzUVtt9SSnF83Sk34LlhJx8eAVK7QLZIG5lv+hqdfDNPcL4labI3FOmWUH1KAiqerdClgy6/CkaSw22nkTvtyq0G7p8/sYNfDaK650zzSezdQei1YjfuEp/OrEtLt9RsdNc7vvL9zjj/l1JQPdpn/LL9zY/BQmmKHTHO776ekWbBjz7JUEx8xzpLxB8jBxbt0qz9flJqCIhKquPpBCAd7E+s1JXuZWhIUINF5RfjPM+nf20BnaAKAUik8qEqLbpAwoGqF39OwWeXanxnuqFfcvNRVaRuKkpW1ilbuoSn2EEUIYUICgCgCgCgCgCgCgCgLHgvCmyXa2jAOLb3FXmbhQatCf5iJPqNUnPQrLRjqdFeRVypygFi2YB9XroTTH8UQQTpgMCdQkbdzbbA8qh8FltyTuJPaMsrgXDOoIG6tlMDTO2+0kxB1eassSmtmtvPn/ngXnpe/fy4LfgfDHyLWm6xt2gurUO0zrOwUfqgEc+/aBvXJ1XULDO4K5N/Q6sKeSGmWyrnv8Af+BzJ97uXOqvKWtIu98aLjEoQFAcrMBRt36uR79cEpZIqclu/B7epjklpvHB7FFbyrYv9ZfBugglgV0nXp7IKgiVDAd4kfVXUtTjXBhJU9/mQG74B0ztMEgd0mOfKrblUXuFw1rWpb1gXGe3NsawI3ZdQPeA4E6SDv4E1zTyxavVSs6YwcXVWPXOHBkWwlpdbXAEu6wdc/qwBO0tPIQBsTVYZrd2/NETjWzXzKHMxXtM1tuYImN94MD089q6YyUlqRhOOl0XXGb+vhuHsBpvZS7eZMff99SlRDdmZoAqSDReUX4zzPp39tAZ2gCgHbannv6R6Khl0pLdBO4Po/d3UK3bHRYBXUSZnw2/d31Gp3R0LDHRqbI7c6sc7qwU70Ce9oXkTO/PvqI8GmW9T1cjVSZBQBQBQBQBQBQBQEjCS2W99ZlXSxlRJ1AHSPQTG9VlqS+FWy0ab3N/0QtYq2nbGa41zSvXlkUXLamZFkEgQe1Pa7lkiuHqXPUte0fI7elUN658yRxW3Y6m8c9bS9qUKbZBvFDo1hN4IB+H3g+Y1GFztab+fgW6mOJN1x5eJ55bKSmmJnfX8HuifNzruadOzmXu9UdPzvguuj17HW5c/SAvWFm0sd7MGQ0BSNz3HlG1T8VLT5cmSq2pK1T+1+1bkPiNxTcnHIA0dsg6VPamAvmGnbxE901NPe+O30/zYk/iH8LNspki5fAurtBX4IeB2+rIEjujzd9c2fFOeLRB1/jws3hOCnqkr/z6Gws5yOgvINI6l+0gFzqySOSNEaSrNCyduW9eZjx+7lLHkd26prnzs65TUqlH78ik6QZ4ykNuzZ642e094bDSsAum8gORJXkuwHjXdg6dYp6k6TVV4vz9Dlz5lNVy/EznE8tHZii6QQohSCpIMknYeMDv23rv8DnTpNXyQ7jz3nbu7udQRe9mpx79q2ykXhdm2upoJdSpgJzJZYU9whQs1w5ccpKkqd8dvX77nTGSi939/f5C8zItkBGdY1IGYrrAXvImA7AEbTOn0VTDCV6q8ePvj9zTJNPYzfE+rF1tDM6TIJPaPiCSBJ88V3w1aVfJyZOdiz4p8XYv7Rl/VoxquUbt2Z2gChBovKL8Z5n07+2gM7QAKAcd9vVUUXlK6oS7TUlW7HOqOjVO0xHedp+r/rUXvRfS1DVYyRUmY7ZA5kx4RUSNcWm7bG2O9SZt2zlCAoAoAoAoAoAoAoAoCy6P8V/Rb3XBdTBLgTeNLOhVW88Tyqk4a40WhLS7K+45Ykkkk7kncknmSe81cqJoBavyBJA5/wDzQkdtNI0loEg8iZnYnbzTUcbkrgltw/rHYY0uqprJMCBtt5zJVR3ljAHKqqdRvJsTJK6juTuGFksm+jDUvPVBXskaVKnaZgjv325GscvxT0SW3+edzpxOMcetPf77fe5Z3QbjC7euTr0rcNttCjZuzo0nVAmCARvVYY1jioR/D+ZfQ8luVqVffp8ypvXDj5GtWW4LGlIdhyKkFQBBIBLDUBsd630prT47nH6Pgq7zyzMRGqSsbAb+bzAir9qFO7JPDOJ3MdibTCWUqZBiP57bQdtztVJ4oz5LRyNHDxa51Jsz2CwY+MiO/v5DnPIcqe7jq1D3rqiIp2PIz9Yq5S7L3izk8NxATOnIy1nnsFx437+cegCiElTpmcoDlSVNF5RfjPM+nf20BnaAKAVbtljA8CfUBJpZaMXJ0hJoVJWPeIEDfv33H1VWSs6MU2k0hm6DJnc1KMpJ6ibgkOQp0r2dPIdo8h69+fmrPJcVa3PQ6HRlmscmo7VdXfhz38wzeGlbnVLJMA7wDyn0Ux5dcNTI6z2e8PU+4xu9k96X+iC9sjmO+K0Ts8+UHF00IqSoUAUAUAUAUAUAUAUAUAUACgLzgHCGu3LamAtxtIYzvESNgY5gTHf6awyZYq/E7McHHfbcncWwBj3LgtuyAF0JBGorJgPpiJCzy7ge8VnDI5bff+zacItLbtdogYqBGW1etdWe22o6ld5EKrSYAkbbVtO95Rd+XgceOKlJQ/PxLXDxiBd1XSq2/wCzhA1xnKjYGYjtLufFTtXNPK/gjGPL38jp0t6nKV7bePb/AIxu/gXHVHv2ks27WoXihD3I1CZts8842BG7E7TWsc2NT0W7fk6+pg8ORR1Utilzk1antppQqr6eWkSEnfmC3htv5q6G1Zmr0tX5/sJ4h1BKdRrHZGvXGzGCYIO4BJEwOQ276hau5XZsZ0gRqMrq3C847yO7ccjUkuJIzDba4Wxh1aKsw7DUTtqgTEydgO4VVWklLkLm1sXPSFWHD8MOmmL2THZKypt4xVo84M1ZO0VqmZahYTUlDReUX4zzPp39tAZ2gCgHLTRvE+ye6agstiZiYRMFhttI5bHkfRWU51wel0nRObUpLba15Pv6C8vhpWSOQJBnbnuoHid/3UhlUqRfqvZk8WqUeE638916vevkT7eGoxkZubPt4mBpAHrNYub960j0sXS4l0MXPu/m+yS+bKm9iRJVhtvG88+7aK6YzvlHh5elcbcWvGt/ytcedi7GLdZgYYzBk7yPX3VWWSEUaYOj6rJNPS9y5u8LbQdKKGG8A6lYeBk7HziuWHUR1U3Z7/UeyckcWqMIprtdxa877+exm71sqSGBBHMEQR9ddyae6PkpwlCTjJU/AbqSgUARQmgihAUAUAUAUAq0YIMAwQYPI+Y+alA9A4n0WxesFx+tsq2hrlq2FdUL7siOSAsENEg7A+FcEeqktqvtZ3rpNS1Jr07/ACKnj/BMXFC++3HNy11iKwCuh7usWeyCCNj4N5q2hkyT4rZ7/wCjOMMMU9d32/2UljiGkEiQ+2lgxBXfflz229daPHb8iX1KcKfJO4xxy5lFesKSdtQGmAx5P4hdwPAGojjUN0hLKtLSfJB4reuMwS5d6wIoVCDIC6RAHqAB9HfV4NVaVWc0o06uzT9E7ZGPOnZnk7di4oIXS+4PMGQDMct9jw50p56bSpd/vzOrHccdq932LLilh7yCyHf31n1PdvOWt7q15dB7JSbexmfE+Ga6iF6qvTvxza2787mvu3JaVtf7FMGF33y+gu6E061WLaokW0cCQGJOmRyHcK7YvTwq++DDHhjJpOS8iuzsW3puBHA0v71ZKjW3WaeUHUYB/wBu071dSt349/Qxdr4fPgk52I3W2Te95VrYi6xVouojMAWUbdsqCDJAjuqFmhkT0712++xLxyxtWP4gtm2w0LcY6rrOxQHZzJUiCrfBiDvJ25VDk1suyNMeOLjcvF+v/BPSi4xwsYMxbTkZaiSCQoTGgErsT4nxJrSHHBjNfFzZk6sBNSZmi8ovxnmfTv7aAztAFAPJaJgDcnw/dUWX0vguMTL1IQoAdR2QdwR+sBPPvIH1eFc08aUrfB9D0nWSniccaSnFfD3TXdb8+Kj2fG2xFuXW0zccnVHZMkbQRPhtFaKKT+FcHFkz5ZY7zZH8XblbU1fhtwWaXVKIT2gqhQO6QTJ8JM99czTUmj2cMsUsMJ8pJKvNX8t778LtZN4fiI7jrQCvaZjEBVUajH1CJFZZMslH4ef1N54UlqlG771tHdP6eqrwI3G36u2pVmBmVZWkSOYPmj2Vfplrm7XyY9s5/c9PF4pNO7Uovv4Pya9fMb4Xxu3t+kauyJlQDJnlp5ERGx89XydM07gcnTe3scsenqE7Xdd+dvoUXEb2u4zKGCknSGMkLOwnzV2RVKj5vqJvJNyV12vw8CLFWOcdt25qjkaxg2WmFwe5c+AjNG50gmB47d1YSzJHbDpbQxlYDLsRVoZlLgpl6ZxK90it07OKUWhNSVCgCgLDheZbslbhtC46vqC3N7LLB2ZRBJDQecbbg1SUZS2ulXzsvFxW9bm04b0oXIS8z2gt63auXoB95uMkhR1bGTAYHmdg3IGuOfTaWqbab4/c7IdXKn41z5GF4jn3b7671xrjRGpjJgch6K7oxjHaKOFtvki1JA5acjbeDzjwqCUSbd22AZDMSpA/V0NyUz+ttv3eHno09qJTSbLDK4jdtILFu4OrHaUAKxhu1qLgbNJ7uXd4nCOGE5e8kt/vsbPLKMdCewzhcQ1sRkOzAiJZ3IEb77nn6Pqq08dK4L8kThyR1PX/AK+/DzJ2IjB2FkAIAzozqQul+ydIMlgSWG+225M1TXpSlLnjb9yYXTglzvZZcMsI621ZbQvWGZn6y3r6wu0oCoAJXTpA7vNvNc2XJLHNyVuMqrwVc+Xjf6nRpi9pNNrnz8C1zsdLiwYI1MVa7bQuiqQbVtGRyLahQdiNtUAHaoy5ZRp01+Vrx35Xp9RFRltf7/8AH90UWRea6925ZKojQQsHQSgMvtGntAwYjfxNaw/hQWOVt/n5Ih7/AMaNV4dhnjlsjh+IWBGq/luJ5lWXHKn6orri01S7bHFK3K333+pmakmhFWMjReUX4zzPp39tAZ5VmhKTbpAVoTpom8MA6xTziWjfcKrMRt6I9dUnelmmNpTTF2nhQ6kAhog7GSByPeNuXdPnpJb0zbFNwSlB00O2bUwbgjXOk8x2dj6R3ernVJOvw9jrwRjkl/F79+eP1+9yxsoqIoUkyZPcBPgZNcspOUnZ7fT4oYMMVBt278CytWQqPcLMFCRzI7TEL242KwTWKbcko8/sdXUKWNKTdQfi/luuPmYzLuhmYqNKkkhe4T4V6kVSSZ8TnyKeRuKpN3XgNqtWM0rJvVpoB1S0xHfHj6KxuWryPQ93gWFNy+K+PIZSzuY9VWctjnWJW2uCy4VhNcdURSzMQAAJJJMAAd5rDJOjrwwXLPf/ACRcKS1buErFz4DAiGEfCUj0iuPopOXUT1eBPtF1CCjxyYDypYNq1eItgDdthHiaw6a1klHzf6nZJ6sMZS5o8ty+de1A8XNyRq0OcKAKAKAKAKA6KAsuHYq9dZW7oVGKszM22g97GdjsdjHdNQpLkvKLWzXb0LPpFfswvVG2xVpBUKdIUxonmw3Hm2NViny+eOdvH7fyJnLV+vH39KKnEe3qL3F1JJEAwZO8wCNuf10nqcajyTHSnb4JWI7mw1jQCpcPqhi6khZ3GwEIOY8aiTjq1dzSGB6bk6R2zb7Lu+SUa0oFtZbUw3GlByiSBzEAkxtUKn/TzyRkThK0/QicM4hctXA6s0zvB3Yd4PjtPOpyYozi4tEQnNT1btmi6QcdttaVcZ3lk98iEhZ3D6ebGByMR6a48GDK5t59647/AE+7N8uSGmsa53f+zOcMFvWFvuyWzzKyR5tQG8eMAmu53VpbnLdbPgt+LIBw/GCklf0nN0kiCV04+kkSYMd1LtE6Wnv4GdoSN1YxNF5RfjPM+nf20BTYjqG7XIb7d57hVJptbHX0s8cJ/wAThb/PsMupHMVdHLJPuOWAQdiNwRPhIg1DLxVPkfVB1RPeW9gPL6/3VW3ro0jFe7uyfxIsClpSPe1QEd5YDUR9pmrDFTTm+7Z2SU9SjB8Jbd9tydwS0XMMsjS1zwgLzE9xEf7qzyquD2+gyfD/ABFtTl9HVfJrdeZM6X5S2se3btEgOznUNg6QO/vHbAjlKmq9LBa232Of251cZ44Rg+d68PL8zE16B8yiRZt8z6vrrOUjeEG+Cxx+Hs57IJ5VzzzKK3PQ9xqdomLwm8ocqjwF98IUkKhIHbMbAmKrHMp8B4XDZk3ohnmxl47hQxW9bgEgAywESeXPnUZK/F4b/TcJ3Fw8Uer9EuIZLcXyRaRShL3HU3FgI5BQhlkFpImPE1TpYxlleWPe/wBSvVbdPHHLlV+R5p5SRkW8u6mSAHJLgBtQ0uSVg+itY4FCba7uyJdRrxqu2xhbzV1xR503Y1VjMKAKAKAKAVp2mgLPH4Bktb67qX6oAMXiFKk6ZUn4W4OwmqSyRTq9zSGNya8CM7ohYAC4CCFJkaZ5HY/CH1VKTdPgtNqLa58H4EVnn6o/+6sZN2dstBHpqHwWxtqSo3HA+IWFsraykcQTcV7ZVmCuYccjpEBiQ2+wiOdceSLk/hO9KUd6+/mZ3i2Tba6HtoNMgBWbXIACkkwOZE78ia6IRaTRjlkqi3v/AIGTdDXTcKoo1ExAZNgdiBzmO7Yk91WjGoqNnPbvVQ3bvbEOqhWU6SUkrBLRbPduSJ847qml4/fmQ264OjJKo9qF0lgfFvDs90x3+nxqNKclIvdJxZb8VM8OxI/xGX/BjUWyL5Jap2vAz0UIoZq5zmi8ovxnmfTv7aAorN3TOw38RMejwqGrNITcbqjqt2txq37yfbRrbYhP4t9x24pBiI32APKfP41C4LSdbIfjU4UgANcAgb7krMeHqqknUW/I0VtpeZJz1ZLr3WXss76TPOGKyPWI9RrPH8WNRT7L9DojNYsjySXjRAfiFwro1sFljAMTq5zHOt1BXZzz6vNOGhy23/PksOkr6VxrHyVgavM10m4f3MtcvSK3kyf3S/JbDqdtMfBIqMcbifOfqFdUuDLGviJ2Ee6scp24OKPZ/I1wm07M7gMVEgHevNjH3nUqMuOTr6qbx4Pg77Wabpzat49nMCdWnXWDII5kT8EDv5/XUTfuOolCK2lRng1ZscZO/hf3Z4BbyCl1GHMMpHpBBrtcLi15EKfxqvE9F8h2YTnZM/4afqdaxzzeHGnHva/Iw6mbnLSZjyz5RfiTk/J2x9QIrT2fN5MWqT3tmXUQ901HyswBr0DkYUAUAUAUAUBtOgOQ10XMa4qXLao11Fe0j6X1ICysVMbePOuTqlpjrjz6nT0tSmoy4Lzi2e2NZu3X60h0/RlUE2ghvJ2igBZQF0OBA7xymsMMVPJSdrZ2+WdXUuMYJpU3eye3/TzA16TPMOUApFmhJaZuuw2jUDK7lSYIPNSP5VhBrIrr6noZpzw1DZ7IrCa2OEcsrO5BgRJHcCfbUp7ijVdIr1k2EKsGNwg2wCDoAjUGH6nakR4+YTVI2m9vvz8ftl24tKv08+2+32jJupB32qSKov8AN+LcX9ozP4Maj4Jj+IooqprQxWhyGi8ovxnmfTv7aAz6c48aBCnPj6PQRUEsev3y7T6/r3P75NQlSou5XKyZjmWQnuuIf9yisp8NLwZvB6mn5oVnoSX0kEKdbTI3YSYB5wxYefaoxukr9BkV3XbchcOshrg1fBHaY/5Rua0yyajtz2McMdUrfC3EZ2Ubtxrh5sZ9A7h9UVOOChFRXYpOWqTkNW2irNCLofsXd6znGzoxTo9N8kfEsn9LVce2boG91QVHvZIVm7RHIsDXLDB/GUzsy5YywOL7lh5X83JW+RfUIroeqAcNKLCkmOW8/XUZsF5tfoT02aKwaY9jyZr3aHpFdSjscjyfGj0byGP/AEzJP/4//MSvO9qbYo+v7MmD1ZDPeVk/1gx/yL7WrX2T/wDP82ae0lWRf+V+5jK9I84KAKAKAKABQFlicWeyhXHZrTOGW6ytvcUkFV/ygb8jvNUcE5XLfwXgX1UqQ6ekN9rV2zdY3VuaD74WYoyfBa2Z2MEj0Go93FNNbDW2qZUVoUJPDsM3ri21ZFLTBuMEQQCd2Ow5VEnSslK9jdcB4G2GGuEWrt4qHtMoNxLSrzuh9g3wh5h4ztXDmzanpV7bv0PQ6fpr+JteC9TP9PChzHKAglLRcEAKGNtfgR+rEeua6Ond40c2ZVkZnhWxkPY1wKwLKGAIJUzDDwMVD3VF0vEdtkLqJtyGDBdUwCeRnvI/lUO6SslJbutnx99xihai+zPi7F/aMz+DGqXwUh+JlIRVTeiNWhxGi8ovxnmfTv7aAztAKLTzoT6jij2fzioJZOtP8Ak/rp9e20+I3rKS5rwZ0QbpeqIvEmBu3CoAGowByAmr4r0K/AyzV7x0dL6bcDm5k/6RyH1+ylXK/Am9MK8SJVzEKAUjRUUWUqPQ/IxxgWM13bkbLDzbuprz/aGSeHGpw5s7elwvqZOHzJ/lw4wL9/HZeXUuP99V6DPPPFufKZPUYJdM9D7o8t1V6VHDe56T5DrkZOQf+B/zFryfa/8ALj6/sdnRrVNlH5UWnOJ/yL7WrT2T/wDP82a+1VWZf+UZCvTPMCgCgCgCgCgCgCgCgAUBs+E9IVsYSLettduC4epVl0J1OxJ1x2ocuPHfwrkyYNeR0+29HXizyxRpdyo41x0ZSp1lhFurI6xJUFOaqU80nea1x41DZceBnKWrd8lNFaFUhaLMDb17D1mhY2HFejCJjkrem9ZVHvKxAtgMDPVNHbMlBse+uaGa58bM6ZKXu0n2MiK3M0X2YP6uxf2jM/gxql8FIL42UlUN6IlbHnmi8ovxnmfTv7aAztAFAPk9gHvkj2EVXuXf4US8VibcyNrqSP8AV3/7f31SfPyNsb+H0a/MiXh2iPE+01ePBjJfE/UTkvLeYbD1UithN2xqrFAoDsUBadH75RyR/dj94rm6uGqFHo+zZVkb8iX0qyS4sk/3XH+4Vl0MFBSXma+1JW4+jM/XceSeg+R25pv5B/4I/jFeP7Z/lx9f2PU9lx1TZS+UO5qyyf8AKPaa39lqsHzJ9rfzl6GYr0TygoAoAoAoAoAoAoAoSdqCRZuEgAkkDYAnkOe3hTYlBFQXOxQlFtwJ8RDryhdfSw020C6GHeXJM7f3e+s563tGiyrubrIyLKIcm4yvafWJG/6RI/soOw+C3hzP91a4IY56lGqa7noZM8ZY65T2S8KPP+JmwWBxluKpElbjKxVj3KQN1Hid671dfEcSLLMH9XYv7RmfwY1WfBWC+NlJFVOiiHWx5povKL8Z5n07+2gM7QBQCg3d3UA7ZIknwggDxkVD4Lw5FXiA5KnVBO8RPqpWwb+Jsjk1JQ5QBQHZoTZJwGgn0VnlVo7OidSfoSOLPK2//wBvaKzwKnL5GntB3p+ZW10HnG28mN3Tcvn/AIaj/dXj+2N4Q9Wez7H/ABS9EU3TJ9WQT5v5mur2eqw0Y+1X/FXoUVdx5gUAUAUAUAUAUBpeM4S2eHYJ215DZN99hqCqy2rYnnp7LH1nwoDNioJOxQkUoqCyFAVDLCopZKOqKguiY+XNlLWp+y7tBI6sagN1ETq23qtfE3/0t5EaKWX7l7lj+r8X9ozP4MarPgpD+YyliqWdBArc8s0XlF+M8z6d/bQGdoAoAFAPWLfORyB+sVDZaKsbfmfTREMTUkBQBQBQD+KedUnwdPTOmxzOaQvr/lVcaqzTrHen5kStTiNR0Gu6Wvf6F9przPacbjH1PX9kunP0RV9Inm8T/wB866ekVYzD2k7yr0Kuuo88KAKABQF7e6JZSYC8RZVFh36tZYBzzAYKeakgjbwPdvQFFQGm6IdDrubquuepxLXav5D/AAEUbkJ/ffzDzTQETpXxZci8OpUpYsotjHUmSLSEwWP95iWY+dqAphUEigKgsLUVBZC9NVsk7FCwsLUWWQk1JGrcXVTeJd5g/q/G/aMv+DGqz/CVj/MfoUhqhoQK6DzTReUX4zzPp39tAZ2gCgOqaAdbIYgDWYEwJMCeYiootqG3oQx/FsKT27ioIJkyx8whQdzUkqK7ssrFrGvMqW7TKQYjrVHWyDHacQhmKwbyQtye3px9OTpUcU3UV/v68FNcEE/z5+utzlaoTQgdsGqyN8DpsXknYeuoiW6h2o/Mj1c5i76NXdPWecL/ADri62OpRPU9mOnL5fuQOKvNw1vgVROfrneQhitjjN9geSzLycK1mYL28jrAdVoEW3RgxVlBY6WiJ5j0eIGezuhvEbJi5hZA9FtmH1qCKAjW+jeaxAXEyCT/AMG5/wBKA12J0E49mW7Vi5auizanqxkXAiW58FJ1RtGwMeigNPj+TThvDAt7jOT1zkjq8e0GGtpEKFB13N9v1R40BiunvTy7nRj27YxsS0Yt46QANOwZ4ABPm5Dz86AxtQSdFAhQFQWFrVWWQsVBYWoqLJFqKqWQFamy3c6q1BpEus0f0DG/aMz+DGqz/Ciq/mP0RS6aqbUitroPLNF5RfjPM+nf20BnaAKA6F/dQmtrAihBygFA0Aq2N/r9lQXit9xBqShygF26qzTGKunYUiTlfA1VjIn8MeNXoH86wzK6PQ6F02Rss9qtMfBz9S7mM1c5zQ9EummZw1icS5CsZe241W3I2kr3Hzgg0B6Ti/8AiAuAe+4CMfFLxQefYo3toBy7/wCIBiOxw8A/5sgkfULYoCKvlB4pn3DZOVj8MDHQmtSLjuRISWBK7EdqFG48YoDN8J4Hfx+NWrfEXD3FF2+7dZ1p96tXbi6mPfNsGDvBFAYFmJMnmdz66ABUEl3xLhK2sPEvH+0yDffv2tIyW7YjzsLhnzijBVCqlhQFRZZCwKqSKFQyyHAKgsmAoSnYoCqs2iXOYP6BjftGX/BjVd/hRRfzH6IpSKqbFXXSeWaLyi/GeZ9O/toDO0AUA5ZO9Qy8HTHs3bSIgRMeB5Hz91RE1zqK0uPdfn3GepbYRziOXfuPRzqxgk2SMbHJ2BWT4+Hpqrao3hjleldxy9YgyIMQDE98j+VUjI6MuH+pcKk/nf8Agay7On1H91TCVlOqwrG6XZ/kM3V7/Gf3VdM58kap+IhTRlIsHPKiEmJqSou3dK8jUNJ8l4ZJQ/CxLNPOiVESk5bs5UlQoSFAe79GuieNwvAx+J3WtDIlbj3LhNxFtXN+rtIDDXdGwI31E91CCp6RdIP0+/fzuEY16/etWUDXroRRh2gD/YW5lrhOs6jJG8DvoDIcA4Rft2XymtubuSlzHw0hjevveGm7dUc9C2y/a5EsKAquk2MMc28SVL2VJvlYPv8AcMumoHcIAielW8aAn9Hug1/JRHe9YxVuT1H6Tc6s3yPkl5lZ/W5b99RQLnjeCpxXAdbxwbWNgqbZ1Ib96+9261s82gDQD3yT4VIK630jWzw27w1cQC/cvTeuuQx7JjSqkdhhGnY7do8zVbXBJX9I+FDHyXx17RtBFYiTqcWla4Ykx2i23cBVZLfYlMqjVC6LTHxMYWOtuZE3YcLjpbfVq3VC1z4Cr8Fu8kBhsaukiHJ8EZcZyOyp+C7gwY0pOtv9I0tJ8xrNJlnI1HFuI2c98HCw8UY6pos6m0tdd7jBSWZfhKN235knYVpadJCFxuRnc22q3bot/AFy4EkydIchZPfsBWU9mdGOT02yfmf+hxv2jM/gxqs/wIqn/EfoU1VNkVNdJ5povKL8Z5n07+2gM6KAKE7HQaBOmKNwnnvUUSpNDnXEDaB/8VFF9bW4oZbgbGPRTSi3v8iVJjtrJATSPhEyTO3MR7P31VwuV9joh1Khg92vxN236U19KJ63rTQGA7pjfnE/XAFc7jkjwz08Wfp8zUcsV6r8186SI+SlvUST6oiPrrSDlRh1MOn943KXy4ojZQUDZfXv/OtI2zi6hY4r4Y/Pf9xhB5qs2c0Umtw0jwpZOleBwp3Dn6alFJRS4EgUISTOEUFHKkgsOBWMd76Ll3ms2TOt1Q3GAAJACjvJgT3TQg9X4D0PxuKaLCXGxMO2rPj2mZTl5JbstlXFJ2Tswu3IGIkyBIyPJfxjGx72Hg5dl8a8ZdSOquNy2JgncCD2oIoDnRXoFx7FFxbT4tprqqhvOxuXraL3WmAOkb8qAg5nRnhXBffeIXv0/L+EmOsBNR77gkmJnduf900B5v0j47ezshr98iTCqoEJbQfBRB3KJqGDceTXh2v9FsOI6/MGUqnbVbw7T6W/0m68efQ3hRAzN3o9l28qzayrTJev3QdLRrYG5DORPwZ1bnY6WPIVFbg9C8mXGMN+LZ2RdJNy6102OwWQWZZrjlohBoVOcbemp7g8u6o3bj9RbYgs7qiKzFbeokbASAFrKSbexZSLDgPR3KzVuHDtG71QUtpj9YwAs7Fu+J5AmoUGy2o297hDZCZ9nDt67mHh4OHotnUWZ7vW5egj4RlLgPjvzmtuxRGW6N2HxuIWzdWDjO126DBCCypuNqI2kEAekgc6xhFqW5rJrSUW5Enmdz6TufbWcnbZrHZJFplj+g437RmfwYtXf4ERH8bKeKpZumU9dZ5xovKL8Z5n07+2gM7QBQBQHQKAU6xse40LPbZji2j6O8/yquo0jib/AFYzFWMiy4bjHUJHMSPPHOsMuRVset7P6SfvIuS53XnXJorirp2AP/fnrzd0z7OUccsVJIpuIW1iWEejvrtwt9j5v2jix1eTYp9Y7q66PnFNIOtHhUUW94vAS7TUpFJSTAUZK4A0IbOUIHcO4iurXE1qDJWSuqO4kbgeMbxQD+RxK69432uN1pIOsEqRAgaSPggAAADkABQlI1HDfKlxayIXLZwNvfVS5+9hJ9ZpY0m1x7PSHOtJeyc8YmPctXLpaVtMqINmZE0sFaRvPLc9wMlTxtySSSdUkyZJnzydzUEjuK+l1Yqr6WDaXBKNBmGAIJB796iyDQ4XS7KTNt58obtuFVdOm0LYBUWlRY0pBOw9NRqBM4n00v33v3nt2xfvg2zeli1mwRHVWFJhJEy25Oo8pprQHcHjf9F/QrFu1iWmQfpuSdVy9dAiR3QpOwtjnIEgSaKSZFmm6GeUnHwJtWsArjx8MMpy7jDk90mFM/3QYXkOUU1xuibIPE/KfnOby4i2sSzcEIiIpuJzLOHEDrGkyY22jcSavKlwRZTdEelWTw3rjihCbyKrdYC0MpYo4g/CGtufOarHJXJbkh/+ZOLDWFVR1ra8m8SzXsg6tYQk7Jb1blRzO5NHlVbF1Er2FYmtlnmD+hY/0+X/AAYtaP8AAiE/jZTNVUa6ilrrOI0XlF+M8z6d/bQGdoAoB6+VhdMzp7U9zSeXmiKhFpNbUN22g/8Ae9SRF0ywEFe0qhTHaPPbwjzbR/Oszp+F8rYXkX+vuMTsImdhsNpMebuqtaEbxa6ibXCSb38F3f7Id4LaW4XBA2A0+s7n2Vn1EpQSaPR9jYcXUyyRkuEq+vJNyM/QiELIKzt+qQBM+YyfqrKGHVKVvuel1HtH3OHG4xtON+jXN+T38GVOdn6iCmpT3idvV4V048VKnueB1ntH3slLFcfFXt8u5FvXywE7x37zWkYpcHDlzzypat679zjWeyG8ZHm2pe5VwSinY3pqbKaRNSVCgChIVAChJ2hIoUJJmbxbIvaRev3bmhdC63ZtKTOkSeXm8w8KEUiMlVKDyLVWwOBaqS2PotVbMZMeiqWFydVJo2XbpD4t1SzNM6VpZvASRUmjYaaEWWOb/wCix/p8v+DFrX+hFl+IpIqDRUUtdRympzumQvXHu3eHYLu7FnYrlSzHmdr8UAx7prXzZgfZyvzFAHumtfNmB9nK/MUAe6a182YH2cr8xQB7prXzZgfZyvzFAd91Fvl/5Zg/VlfmKUTqdVZz3T2vmzB+zlfmKC2dXpRbHLhmCPVlfmKhqyYylF3F0K91ib/1bg7zO2X3/wDuPPUaV4F/fZLb1PcR7prXzZgfZyvzFWMg901r5swPs5X5igJVzptqspYPDsE20ZnRdOTszxqM9fO8D6qildgi+6a182YH2cr8xUgPdNa+bMD7OV+YoA901r5swPs5X5igD3TWvmzA+zlfmKAPdNa+bMD7OV+YoDvumtfNmB9nK/MUJoPdLa+bMD7OV+YqCaD3S2vmzA+zlfmKWNJ33SWvmzA+zlfmKWHGhQ6RWvmzA+zlfmKWVHF49b+bcH7OX+Yqrl5FbHV43b+bsH7OX+YquteBGocXjSf4DC+zl/maq5rwGpDq8WT/AAOF9nL/ADNR7yPgRqXgOLxVf8FhfZy/zNVeWP8AaQ5eQscVX/BYf2cv8zUe8j/aEB4mv+Dw/s5f5mp95H+00UhB4ov+Cw/s5f5mmuP9os4eKr/gsP7OX+ZqdUf7S6IvEuJG8iW+qs2ltl2UWVugFrmgMWNy45O1teUUlO1SRaK3K/RVS1merrMQoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoSFAdqCTooSjtQWOihEhYqDNkizVZGbJlusyByqsqP26owPLUEDi0LIWaBDRqxogipNBq6KFhhqkH/2Q==" alt="" align="bottom" width="436" vspace="0" hspace="0" height="224" border="0"><br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">کل من علیها فان و یبقی وجه ربک<br></span></strong></span></span><br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">انالله و انا الیه راجعون<br> خبردار شدیم که بیوک خانم و شکوفه خانم عزیزی به رحمت خدا پیوست<br> آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده هایشان به اندازه ی دریای غمشان باشد<br> با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند<br> و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند.<br>وفوت کنیزان حضرت زهرا سلام الله علیها خانم های بیوک خانم عزیزی و شکوفه خانم عزیزی را به همه هم روستائیان عزیز تسلیت عرض مینماییم.<br></span></strong></span></span></div> text/html 2016-08-07T08:18:56+01:00 ghazvar.mihanblog.com علی صفابخش گزور در موزخه95/5 http://ghazvar.mihanblog.com/post/151 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8b1w_2016-07-23-215.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="309" hspace="0" vspace="0" width="515"></div> text/html 2016-07-24T08:37:58+01:00 ghazvar.mihanblog.com افشار محمدی تسلیت http://ghazvar.mihanblog.com/post/150 "کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام"باخبر شدیم مدیر وبلاگ در غم از دست دادن مادر بزرگ مهربان و مومنه خود( حاجیه خانم عزیزی مادر ذاکر سیدالشهدا حبیب صفابخش و ناصر صفابخش ومادر مرحوم حافظ صفابخش) به سوگ نشسته اند. ضمن تسلیت این ضایعه عظیم، امیدواریم روح پاکش با سرورش فاطمه زهرا محشور شودو خداوند به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید. text/html 2016-04-17T09:51:18+01:00 ghazvar.mihanblog.com علی صفابخش تصاویراز اول ماه تا 14سال95 http://ghazvar.mihanblog.com/post/149 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5aws_2016-03-30-297.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="318" hspace="0" vspace="0" width="527"><br><img src="http://uupload.ir/files/wnkg_2016-03-30-298.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="338" hspace="0" vspace="0" width="527"><br><br></div> text/html 2015-11-24T09:24:16+01:00 ghazvar.mihanblog.com افشار محمدی ضرورت احیاء ونوسازی سیستم آبرسانی گزور سفلی وتنها چشمه تامین کننده آب شرب آن http://ghazvar.mihanblog.com/post/146 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> از قدیم الایام چشمه ای که از سینه کش منطقه معروف به دودار گولی سرچشمه میگیرد،تنها تامین کننده آب شرب اهالی بوده وسلامت و کیفیت آن طبق آزمایشات مختلف&nbsp; قبلا اثبات شده است.<br>اما اینروزها هم خود چشمه وهم مسیر انتقال آب آن به روستا ولوله های انتقال دهنده آب وضعیت نا مطلوبی دارند.مسیر انتقال آب که قدیم توسط خود اهالی احداث شده ومنبع ذخیره آب نیاز فوری وفوتی به نوسازی دارند.مخصوصامنبع ذخیره آّب که با توجه به فرسوده بودن محل نفوذ وزندگی حشرات موذی و خطرناک شده وباعث آلودگی هر چه بیشتر آب شده.<br>کمبود بارندگی وخشکسالیهای چند سال اخیر باعث شده چشمه چند ماهی از سال آب نداشته باشد.که مساعدت آب وفاضلاب شهرستان ضرورت حتمی هست.<br>وتجدید آزمایشات کیفیت وسلامت دوباره آب نیاز مبرم اهالی گزور سفلی هست.<br>در این بین از خیران که از وبلاگ بازدید میکنند وارتباط با اهالی دارند دعوت میشود در این کار خیر مشارکت ممکن را داشته باشند.<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-11-16T17:03:08+01:00 ghazvar.mihanblog.com علی صفابخش اتا باباسوزلری http://ghazvar.mihanblog.com/post/148 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">آتابابا سوزلری</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">آغئر اوتی باتمان گل.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">تک الدن سس چیخماز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">داغ داغا یتیشمز آدام آداما یتیشر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">چچل باخار گوزگویه آدین قویار اوزگویه.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">کچی جان هاییندا قصاب پی آختارئر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">- قویونی درین ده قازسان اوزون توشر سن دایازدا.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">- حالوا حالوا دئمه یینن آغئز شیرین اولماز یاغ دوشاب ایستییر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">- گلین اویناماقا باشارماز دییر یئر ایریدی.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">14- سوزی آت یئره سوز ساحابی اوزی گوتورر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">15- دمیر قاپینینن تاختا قاپئیا ایشی توشر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">16- جوجه نی &nbsp;پاییزین آخئریندا سایارلار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">17- آشپزکی ایکی اولدی آش یا شوراولار یا دوزسوز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">18- خوروز یوخیدی سحر آچئلمیردی.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">19- سو گلسه یولون تاپار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">20- اورکن نقدر اوزون اولسا آخیر گلیب دوغاناقدان سوروشاجاق.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">21- اوزگنین یاغلی سندان اوز یاوانین یاخچی دی.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">21- اوزی ییخیلان آغلاماز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">22- اوستو اورتولی بازار دوسلوقی پوزار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">23- آشینا آشینا چیخدی اوجاق باشینا.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">24- هر زادین تزه سی دوستون کهنه سی.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">25- خمیر چوخ سو آپارار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">26- باغا قینین دان اولدی قینین بینمدی.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">27- آت طوله میخین یئردن چیخادسا بیرین یئره وئرار ایکیسین اوزونه.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">28- تولکی تولکی یه بویرار تولکی ده قویروقونا.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">29- چوخ بیل آز دانیش.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">30- آدامئن اوزونون کی اتین یسه ده سوموگون آتماز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">31- کور توددوغون بئراخماز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">32- آرپا اکن بوغدا بیچنمز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">33- قونشویا اومود اولان شامسئز قالار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">34- قاشین دوزلدن دییردی وئردی گوزون چئخارددی</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">35- آز دانیش ساز دانیش دوز دانیش سوز دانیش.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">36- دوز سوز آجی اولار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">37- حق داشی آغیر اولار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">38- چیراق اوز دیبینه ایشیق سالماز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">39- آغاج بارگتدیحجه باش ایر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">40- قیش کئچدی اوزی قارالئق کوموره قالدی.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">41- باشینا بورک قویان بورکونه ده گله یاراشا.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">42- پیشیین آغزی اته چاتماز دییر اییی گلیر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">43- یووولمامئش قاشئق تکین گیرمه آرئیا.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">44- اوزاق فامئل دن یاخین قونشی یاخچی دی.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">45- مچیدین قاپیسی آچئخدی ایتین هایاسئنا نه گلیب.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">46- اوزونه اوماج اوغانمئر اوزگویه اریشته کسیر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">47- بورک گله کیشی باشیندا اولا.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">48- گوروشن کنده بلدچی لازم دییر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">49- هامینی برق توتار بیزی فانئس.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">50- قودوخ بویر چولی بومز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">51- قودوخ ائشیک ده قالماسا په یه نین قدرین بیلمز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">52- پارچاسینا باخ بئزین آل آناسینا باخ قئزین آل.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">53- سو گتیرن دییردین گیلیفی ایسلاتدئن.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">54- قمه قئنین کسمز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">55- قویون قوزونون ایاقئن باسماز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">56- ایلان وئران آلا چاتئدان قورخار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">57- چوخ گزن ایاقا داش دیر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">58- ات گتی مه میش کیفته ایستییر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">59- سوغان یمه میسن نیه گوینور سن.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">60- قارین دویوران آشی گوز تانئیار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">61- سن آغا من آغا گامئشلاری کیم ساغا.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">62- هر دده سی کور اولانا کور اوغلی دئمزلر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">63- کئچی نین قوتوری چشمه نین گوزوندن سو ایچر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">64- سووا یئتیش مه میش چئرمالانئر.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">65- قوتدان قورخان قویون ساخلئیانماز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">66- آتی دئرناقینا گورا ناللئیارلار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">67- چوبانی اوزوندن اولان قویونی ائکیز دوغار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">68- داما داما گول اولار دادا دادا هئچ اولار.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">69- چوخ گزن چوخ بیلر چوخ یاشئیان چوخ بیلمز.</span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 11px;">70- آتی آتین یانینا باغلاسان هم رنگ اولماسا هم خوی اولار.</span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2015-10-11T12:11:07+01:00 ghazvar.mihanblog.com افشار محمدی مدح حضرت ابوالفضل(ع)-آغاز محرم http://ghazvar.mihanblog.com/post/147 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> جواب یک شاعر به شاهین نجفی(خواننده فراری)در پی اهانت به علمدار کربلا.<br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حتما بخوانید تا جیگرتون حال بیاد.</font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>خبر آمد که به دلداراهانت شده است<br>و به دستان علمدار جسارت شده است<br>به خیالت مثلا قافیه سازی کردی<br>بچه جان با دم یک شیر تو بازی کردی<br>پسرک آخر این قصه خودت باخته ای<br>این چه ابیات کثیفیست به هم بافته ای<br>به چه حقی تو دم از دست علمدار زدی<br>شرح رسوایی خود را همه جا جار زدی<br>بی حیا حضرت عباس کجا و تو کجا<br>تو که هستی که از عباس سخن میرانی <br>ذره ای نام و نشان پدرت میدانی؟<br>طینت پاک ونیاکان نکو میخواهد<br>بردن نام علمدار وضو میخواهد<br>توی گنجشک به شیطان لعین بنده شدی<br>باز با واژه ی شاهین سبب خنده شدی<br>نجفی با پسر شاه نجف کارت چیست؟<br>خود ابلیس حیا کرد و هوادارت نیست<br>پرچمش فوق علم هاست علمدار حسین<br>پسر سوم زهراست علمدار حسین<br>اسوه ی مردی و اسطوره ی مردانگی است<br>بانی مکتب جانبازی و پروانگی است<br>صولت صفدری و هیبت حیدر دارد<br>همت ومعرفت فاتح خیبر دارد<br>خود الله به عباس علی مغرور است<br>چشم خفاش به این نور خدایی کو است.<br>کپی ثواب و واجب<br><br>هموطنان عزیز کشتی نجات در حال پهلو گرفتن است...بسم الله<br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2015-07-28T06:58:28+01:00 ghazvar.mihanblog.com علی صفابخش جانورانی که تاکنون آنها را ندیده اید!!! http://ghazvar.mihanblog.com/post/145 <div style="line-height: 19.5200004577637px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri; font-size: 16px; text-align: -webkit-right;"> <p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: start; line-height: 1.22em;"> <font style="line-height: 1.22em;" face="Tahoma" size="3">در طبیعت هر اتفاقی ممکن است. انواع گونه‌های جانوری و پوشش گیاهی در طبیعت یافت می‌شود که هر کدام زیبایی‌های خاص خود را دارد. اما گونه‌های عجیب هم کم نیستند!&nbsp; </font><font id="yui_3_16_0_1_1437971064283_36103" style="line-height: 1.22em;" face="Tahoma">درک بسیاری از موارد هنوز برای انسان کمی دشوار است. سبک زندگی جانوری غول‌پیکر مانند فیل به سبب آرام بودن این جانور ممکن است، اما اگر قرار باشد سبک زندگی کروکودیل را بررسی کرد به راحتی نمی‌توان به داده‌های خاصی رسید. با این حال برخی از جانوران دیگر در طبیعت یافت می‌شوند که می‌توان از خشونت کروکودیل در مقابل آن‌ها چشم‌پوشی کرد.&nbsp; <br style="line-height: 1.22em;" clear="none"> در ادامه تصاویر جانورانی را خواهید دید که شاید اولین بار باشد که آن‌ها را مشاهده می‌کنید. </font><br style="line-height: 1.22em;" clear="none"> <font face="Verdana" color="#196ad4"><span style="line-height: 1.22em; border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img alt="http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Creatures/9299_580.jpg" id="yui_3_16_0_1_1437971064283_36106" src="http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Creatures/9299_580.jpg" style="border: 0px none; line-height: 1.22em;" height="251" border="0" width="543"></span></font><br style="line-height: 1.22em;" clear="none"> <font style="line-height: 1.22em;" face="Tahoma"><span style="line-height: 1.22em;"><span style="font-weight: 700; line-height: 1.22em;">موش پوزه ستاره‌ای</span></span></font></p></div><div id="yui_3_16_0_1_1437971064283_36109" style="line-height: 19.5200004577637px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri; font-size: 16px;" align="center"> </div>